پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  تحليلي از بي بي سي
BBC در تحليلي درباره اين صحبتهاي مقام معظم رهبري گفت که موضع ايشان نرمتر از حد تصور بود و دليل آن را غير قابل پيشبيني بودن رفتار ترامپ و يا جدي گرفتن اخطارهايش از سوي رهبري دانست، در صورتي که اصل چيز ديگرست و دليل آن را غيرقابل پيش بيني بودن رفتار ترامپ و يا جدي گرفتن اخطارهايش از سوي رهبري معرفي کرد.
  ترامپ! از کودک 5 ساله ايراني مي ترسي
شعارهاي امسال هم چون سنوات گذشته نشان گر اراده و عزم ملت ايران در حمايت از انقلاب اسلامي ، آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و هشدارهايي به سران کشورهاي متخاصم به ويژه آمريکا بود تا گزينه هاي پوشالي خود را به رخ ملت قهرمان ايران نکشند. شعارهايي چون « الله اکبر؛ خامنه اي رهبر»، « نصرمن الله و فتح قريب».
  راهپيمايي 22 بهمن امسال، تشکري متفاوت از ترامپ
بيست و دوم بهمن ماه، روز شکوه و عظمت ملتي است که سي و هشت سال پيش کاخ هاي استبداد چندين هزارساله را با غريو « الله اکبر » به لرزه در آوردند و با رهبري پير و مراد خود "خميني" بت شکن انقلابي را پديد آوردند که بر طليعه آن خورشيد فروزان " اسلام" مي رخشد.
  شبِ غم
در شب غم، روي گل گر نم شبنم باشد/يا اگر خانه ي دلها همه پر غم باشد/يا اگر در اثر حادثه اي كوثر وحي/هيجده ساله ولي قامت او خم باشد/بين ديوار و دري گر كه بماند گل ياس/و از اين حادثه پژمرده و درهم باشد/باغبان گر كه ز پژمرد گي اين گل ياس/در دلش صبح و مساء غصه و ماتم باشد/محور آل كساء بار سفر بست اگر.
  از عمامه ابوموسي اشعري چه خبر؟!
ما هر چقدر مي‌گفتيم ما عمامه داريم،کلاه سرمان نمي‌رود،مي‌گفتند؛ کلاه خيلي گشاد دارند فوق عمامه!»..عليرغم اينکه در ماههاي پاياني دولت سابق، با اذن رهبري در کشور عمان، بصورت مستقيم با آمريکائيها مذاکرات هسته اي را شروع کرد، ولي روحاني بدنبال اثبات شکست تابوي مذاکره مستقيم با آمريکا بنام خود است!
برگزيدگان مجله در اسفند 1395
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003