قرمز سبز آبي خاکستري
بارالها ! ما را ازكساني قرار ده كه درختان شوق تو در باغ هاي سينه شان، شاخه ها گسترده و آراسته شده است و آتش محبّتت، دل هايشان را فراگرفته است ... و چشمانشان با نگريستن به تو روشن شده است . [امام سجّاد عليه السلام ـ در مناجات العارفين ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت