قرمز سبز آبي خاکستري
محبّت انسان به برادرانش، برايش نزد خداوند، فضيلتي به شمار مي رود. [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت